Våre tjenester

Komplette samhandlingsløsninger som tidseffektiviserer arbeidshverdagen til eiendomsbesittere, forvaltere, driftere, leietakere og leverandører.

Samle alle dokumenter, arbeidsoppgaver og kommunikasjon i ett system. La vaktmestere, utførere og forvaltere samarbeide

Arbeidsordre

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Tiltaksplaner

Legg langsiktige planer for verdibevarende vedlikehold med strukturerte tiltaksplaner fordelt på ressurser og budsjettkontoer.

Rapportering

Lag enkelt rapporter på utført vedlikehold til tilsynsmyndigheter, politikere, eller eksterne kunder. 

Sjekklister

Spesialtilpassede sjekklister etter dine behov. Sjekklistene kan brukes alene eller sammen med rutiner.

Dokumentarkiv

Dokumentarkivet følger Norsk Standard og bygningsdelstabell, eller så kan du bygge opp strukturen tilpasset ditt behov.

Brannbok

Samle all nødvendig og kritisk informasjon om brannsikkerheten i dine bygg, med mulighet til å knytte det til rutiner og sjekklister for kontroll.

 

 

Administrer alle oppgaver som fakturering, befaringsrapporter, husleieregulering, kontrakter i ett system!

 

Prisregulering

Med god oversikt og kontroll over husleien gjør du prisreguleringen enkel. Leietaker kan varsles automatisk.

 

Tiltaksplaner

Dersom leietakere melder inn avvik eller ønsker å legge inn en bestilling til deg som utleier, vil det automatisk opprettes en arbeidsordre hos dere.

 

 

Rapportering

Øk både sikkerheten og tryggheten ved å benytte deg av sjekklistefunksjonaliteten for brannvernsrunde og brannøvelser for leietakerne.

 

Nøkkeladministrasjon

Få enkel kontroll og styring på hvem som har tilgang til dine utleieobjekter.

Leietaker

Gjør det enkelt få finne riktig leietaker til riktig bolig med bruk av risikokategorisering av potensielle leietakere.

Leieadministrasjon

Lett å administrere avtaler og kontrakter med dine leietakere.

Befaringsrapporter

Få spesialtilpassede befaringsrapporter for inn- og utflytting etter deres egne behov.

Brevmaler

Lag brev til leietaker for husleie, avslutning av leieforhold med mer.

Signatur

Generer leiekontrakt fra tilpassede kontraktsmaler og send til leietaker for elektronisk signering.

Håndter renholdsplaner, rapporter på renhold og kvalitetssikre renhold med normaltall fra bransjen.

Kalkulasjon

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

 

 

Rapporter

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Planlegging

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

 

 

Kvalitetssikring

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

 

Vikarfunksjon

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Utførelse

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

 

Tilleggsmoduler

\

Sensorikk

Med sensorer fra Airthings kan du måle alt av innendørs luftkvalitet og radonnivåer i alle bygg. Drift varsles automatisk ved avvikende verdier på byggets inneklima.

Innsikt

Ta bedre beslutninger med ukentlige oppsummering og rapporter, som gir dere en dybdeforståelse av hvor skoen trykker, og hvordan dere kan optimere arbeidsflyten.

3D-tegninger

Med integrasjonen Bimsync viewer kan du nå bruke 3D-tegninger med rutiner og arbeidsordre.

 

h

Fakturering

Nå kan du lage fakturagrunnlag på dine arbeidsordre og rutiner. Gjennom Visma Webservice kan du også laste inn fakturagrunnlaget direkte.

Integrasjoner og samarbeidspartnere

Snakk med en FDV-rådgiver som gir deg en innføring i systemet, og hjelper deg å tilpasse løsningen basert på deres utfordringer, mål og behov.