Hva er et FDV-system (og trenger jeg det)?

Hva er et FDV-system (og trenger jeg det)?

For å lykkes med profesjonalisert forvaltning og drift av eiendom i dag, spiller FDV-systemet en stadig større rolle. Systemet sørger for at du har en enklere tilgang til dokumenter, holder oversikt over arbeidsoppgaver og lar deg gjøre de prioriteringene som gir...