Renhold

Hold enkelt oversikt over renholdskostnader og kvalitet på utført arbeid med LAFT Renhold!

 

Hvordan Renhold fungerer

1. Superenkelt

Verktøyet er designet for at du skal komme raskt i gang, og at alle på teamet ditt enkelt skal kunne ta det i bruk i sin arbeidshverdag.

2. Kostnadsberegninger

Utfør beregninger på dine renholdskostnader basert på normtall fra bransjen.

3. Kvalitetssikre arbeidet

Mål kvaliteten på renholdet med NS-INSTA 800, og sikre at renholdet utføres av ytterste kvalitet.

4. Bestill og styr frekvensen på renholdet

Styr hvor ofte og hvilke områder dere ønsker at renhold skal utføres på til enhver tid.

FUNKSJONER

La renholdsmodulen ta seg av administrasjonsarbeidet

Funksjonene som gjør arbeidet med renhold av dine eiendommer enklere:

Kostnadskalkulasjon

Gjør raskt og enkelt beregninger på dine renholdskostnader med normtall fra bransjen.

Rapportering og oppfølging

Hent ut rapporter på hva som er rengjort og ikke rengjort i henhold til planen, og følge opp avvik og saker som er meldt inn av renholdere.

Hjelp til planlegging

Modulen inneholder ferdige oppsett av renholdsplanlegging som du enkelt kan tilpasse til ditt behov. Ved å importe romlister via excel kommer du raskt i gang!

R

Kvittering for utførelse

Med løsninger for mobil og nettbrett som lar renholderne kvitteringe for utførelsen – enten med bruk av tegninger, romlister eller begge deler.

Kvalitetssikre arbeidet

Utfør egne tilsyn og mål kvaliteten på renholdet som utføres med NS-INSTA 800 og normaltall fra bransjen.

Få vikarer i gang på et blunk

Dersom dere har behov for midlertidig arbeidskraft, kan dere gi vikarer tilgang til instrukser, rutiner og historikk for det aktuelle området som skal renholdes.

Integrasjoner og samarbeidspartnere

Snakk med en FDV-rådgiver som gir deg en innføring i systemet, og hjelper deg å tilpasse løsningen basert på deres utfordringer, mål og behov.