Slik fungerer onboardingsprosessen for LAFT Enterprise

Hvorfor onboarding?

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for deg og ditt team å bli raskest mulig operative i verktøyet, og derfor vil du tildeles en kontaktperson (customer success manager) i LAFT som støtter deg gjennom hele prosessen. Din kontaktperson veileder deg gjennom sentrale steg som å utforme dokumentarkivet, importere dokumentene dine, oppsett av funksjoner som sjekklister og rutiner, og avholder kurs for ansatte som skal benytte systemet.

Onboardingsprosessen består av 3 steg:

1. Avklare hvilke behov og målsettinger din organisasjon har

2. Import av dokumentasjon og tilpasning av løsningen basert på behov

3. Skreddersydd kursing for teamet som skal benytte verktøyet

Før du kommer i gang

Innledningsvis vil du møte en av våre Key Account Managers, som vil avdekke behovet til din organisasjon, forstå hvordan dere jobber i dag og hvilke utfordringer dere sitter på, og dermed finne ut hvordan vi best kan bistå dere. Når dere har kommet til en felles enighet om den beste løsningen og deretter signerer kontrakten, vil dere så møte deres tilordnede kontaktperson i LAFT.

Kjekt å ha på plass!

Vi anbefaler at dere har en kontaktperson internt i organisasjonen som har hovedansvaret for prosessen fra deres side. Da blir det gjerne færre flaskehalser og kortere vei til mål.

1. Oppstartsmøte

I dette møtet vil Key Account Manager være med for å overlevere informasjonen om din organisasjon til din kontaktperson i LAFT, og diskutere hvordan dere vil få best nytte av verktøyet.

Sammen med deg ønsker vi å avklare:

 • Hvordan ser eiendomsstrukturen deres ut?
 • Hvordan ønsker dere å ha dokumentstrukturen?
 • Tilganger til verktøyet og rollefordeling: Hvilke personer skal ha tilgang til og ansvar for ulike områder og funksjoner?
 • Behov for kursing internt hos dere, basert på ulike roller og bruksområder

2. Import av dokumentasjon og utforming av verktøyet

Kontaktpersonen din i LAFT sender deg en enkel Excel-mal som beskriver hvilken informasjon vi trenger.

Deretter importeres denne informasjonen inn, og kontoen utformes basert på deres ønske.

Klikk på «+»-tegnet for å lese mer om importmalene til hver enkelt modul:

Drift og vedlikehold

Malen ber deg fylle inn:

 • Navn på bygg
 • Gårdsnummer og bruksnummer
 • Adresse
Renhold

Malen ber deg fylle inn:

 • Romliste med informasjon om hvert rom
 • Plantegninger og markeringer

NB: Dersom dere har behov for hjelp med å markere plantegningene vil kontaktpersonen din i LAFT kunne bistå med dette.

Dersom du ikke har modulen LAFT Drift og vedlikehold, vil vi i tillegg sende deg en mal som ber om:

 • Navn på bygg
 • Gårdsnummer og bruksnummer
 • Adresse
Utleie

Malen ber deg fylle inn:

 • Informasjon om leieobjekter
 • Informasjon om leietakere

Dersom du ikke har modulen LAFT Drift og vedlikehold, vil vi i tillegg sende deg en mal som ber om:

 • Navn på bygg
 • Gårdsnummer og bruksnummer
 • Adresse

Malene er fleksible!

Dersom malen(e) vi sender deg ikke passer dine behov eller om du ønsker å importere mer informasjon, er det bare å henvende deg til din kontaktperson i LAFT, så hjelper vi deg å tilpasse.

3. La oss komme i gang!

Nå som verktøyet er klappet og klart, vil kontaktpersonen din i LAFT holde kurs for deg og ditt team.

Vi holder typisk to kurs, men dette kan tilpasses ved individuelle bedriftsbehov.

  Snakk med en FDV-rådgiver som gir deg en innføring i systemet, og hjelper deg å tilpasse løsningen basert på deres utfordringer, mål og behov.