LAFT Lite

Hele bygget samlet på ett sted – kr 400 per bygg per måned

Når du er mest opptatt av aktiviteten som foregår inne i bygget ditt, blir driften og vedlikeholdet ofte en tidkrevende oppgave. Men slik trenger det ikke å være.

Hva er LAFT Lite?

LAFT Lite er et enkelt system som gjør det mulig for små bedrifter å få kontroll på alt som angår bygget. Her kan du lagre all byggdokumentasjon og alle serviceavtaler, utsende arbeidsordre til håndverkere og forbli i overensstemmelse med norske lover og reguleringer. 

Systemet er basert på LAFT Enterprise som brukes av profesjonelle eiendomsaktører og kommuner. Med LAFT har vi tatt bort alt som er overflødig for små bedrifter, og kun tatt med funksjoner som du får nytte av.

Hvem er LAFT Lite for?

Vårt system er skreddersydd for deg som eier ett eller to næringsbygg. Det kan være et verksted, et klubbhus, en barnehage, et menighetshus – eller noe helt annet. Dersom du kjenner deg igjen av noen av disse problemstillingene vil LAFT gjøre hverdagen din enklere:

 

  • Du er usikker på brannvernregler, og har opplevd stress rundt brannsikkerheten.
  • Du ønsker å bli bedre på å etterleve lover og forskrifter som angår eiendommen.
  • Du har ikke oversikt over viktige bygningsdokumenter.
  • Du syns det er overveldende å forholde deg til ulike typer håndverkere.
  • Du har planer om å selge bygningen.
  • Du mangler en plan for å ivareta eiendommen.

Med LAFT Lite får du blant annet tilgang til:

Arbeidsordre

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Digital brannbok

Samle all nødvendig og kritisk informasjon om brannsikkerheten i dine bygg, med mulighet til å knytte det til rutiner og sjekklister for kontroll.

R

Sjekklister

Benytt våre ferdigdefinerte sjekklistemaler, eller opprett egendefinerte sjekklister – enten med eller uten tilknytning til rutinene deres.

Rutiner

Systematiser repeterende oppgaver med selvbestemt frekvens, tildel rutinene til riktig person og få påminnelse i forkant av frist for utførelse. Du kan også knytte relevante sjekklister til rutinearbeid.

Rollebasert tilgangsstyring

Du styrer hvem som har tilgang til hva til enhver tid, og dersom dere benytter eksterne leverandører i enkelttilfeller, kan de utføre arbeid og laste opp dokumentasjon via e-post – uten å måtte være innlogget i systemet.

Fleksibelt dokumentarkiv

Dokumentarkivet følger Norsk Standard og bygningsdelstabell, eller så kan du bygge opp strukturen tilpasset ditt behov.

Hva kreves av deg for å komme i gang?

Du trenger kun adressen på bygget ditt for å opprette bygget ditt i LAFT, og så er du i gang!

Deretter kan du fortsette med å legge inn det som er viktigst for deg å få på plass, det være seg bygningsdokumenter, branninformasjon, rutineoppgaver, leverandører eller leietakere.