Property management, made smarter

We

 

Get in touchLearn more
Pancom
Pancom

Everything you need in one place

Get rid of the time consumers! Gather all building information, work orders, and communication in one place.

Intuitive and flexible

It’s easy to get started and simple to use. The modules are flexible and tailored to your needs.

More time for what you care about

We take care of manual tasks and reduce costs related to facility maintenance, while you focus on satisfied tenants.

Our Property Management Software

Create and manage work orders, routines, checklists, communication, as well as keeping track of all your income and expenses – in one place.

Learn more (oppdatere link)

Learn how we’ve helped similar realtors like you

One of Norway’s largest real estate and property managegement firms

LAFT has always had an intuitive interface, both for admins and users.

We appreciate the close relationship we have with the team in LAFT, and the fact that they continuously solve our challenges with new functionalities in the system.

Arild Stølen

Senior Prosjektleder Bygg, Felleskjøpet / Agri Eiendom AS

Spesielt godt liker vi dokumentarkivet der vi kan legge inn alle dokumenter som er relevant for eiendomsmassen.

Arbeidsordreløsningen hjelper oss til å ha oversikt over oppgaver, feil og mangler som meldes inn av brukerne av byggene og at dette blir løst av våre byggdriftere.

Terje Emil Dahl

Drift- og vedlikeholdsleder, Stange kommune

Før foregikk kommunikasjon stort sett på e-post, telefon og notater på gule lapper, og som et resultat brukte vi mye tid på å lete etter informasjon.

Med LAFT har vi effektivisert driften med minst 40 % i over 800 bygg.

Lars Jacob Vikse

Avdelingsleder drift, Haugesund kommune

Snakk med en FDV-rådgiver som gir deg en innføring i systemet, og hjelper deg å tilpasse løsningen basert på deres utfordringer, mål og behov.