Lobby
12:10

Modig i urolige tider
Dette er ikke et vanlig foredrag, men en opplevelse!

Svein Harald Røine, også kalt Mr. Modig

Valhall 1 & 2

Lobby
12:50

Oppsummering/Avslutning

Jonas Havord, Grunder og Leder for forretningsutvikling, LAFT

Valhall 1 & 2

Lobby
13:00

Lunsj

Vel hjem!

Valhall 1 & 2