LAFT-dagene 2022

Fremtidens eiendomsdrift

1.-2. Desember, Scandic Helsfyr, Oslo

Deltakerliste

Deltakere:

Kommune/Selskap Navn Tittel
Agri Eiendom Arild Stølen Prosjektsjef
Agri Eiendom Ingunn Strandem Koordinator
Agri Eiendom Christina Berentsen Eiendomssjef Innleie
Airthings for Business Martin McGloin Produktsjef
Airthings for Business Tore H. Rismyr Salgssjef Offentlig Sektor
Alvdal Kommune Line Ness Boligkoordinator
Alvdal Kommune Tor Arne Reinertsen Avdelingsleder Kommunalteknikk
Apurgo Petter A. Lieth Regionsansvarlig Sør
Bømlo Kommune Vardan Vardanyan Verksemdsleder teknisk drift
Bømlo Kommune Jens Helge Habbestad Driftsleder
Bømlo Kommune Birger Habbestad Driftsoperatør
Defigo Mathias Hjelseth Country Manager Norge
EATON Norge Marius Bergersen Hansen Value Sales Engineer
Escala Bedriftsutvikling Svein Olav Sæthre Kursholder/LAFT-veileder
Etnedal Kommune Sverre Thomas Sandberg Driftsansvarlig
Fagerstrand Consulting Harald Andersen Konsulent
Finans Norge Idar Kreutzer Administrerende Direktør
Findable Stirg Bergsjø Business Developer
Findable Fredrik Halmøy Wisløff Co-founder og CEO
Findable Beneidkte Holm CPO
Gol Kommune Kjell Skaret Arbeidsleder Driftsoperatør
Gol Kommune Aud Ågotnes Eiklid Avdelingsleder
Gol Kommune Helge Krusedokken Driftsoperatør
Gol Kommune Ingun Dahl Bergheim Renholdsleder
Gran Kommune Bjørn Tinglum Ingeniør/fagleder forvaltning
Gran Kommune Svein Svartaas Tjenesteleder
Gran Kommune Gard Olsen Eiendomssjef
Gran Kommune May Kristin Werner Teamleder renhold
Gran Kommune Jan Olav Kristiansen Tjenesteleder renhold
Hamar Kommune Tor Arne Andreassen Ledende vaktmester (Byggdrifter)
Hamar Kommune Jan Morstad Ledende vaktmester
Hamar Kommune Heidi Elise Kongsrud Byggdrift Leder
Hamar Kommune Lars Rostad Teknisk sjef/Konstituert kommunalsjef
Hamar Kommune Ole Gunnar Vold Smebakken LAFT-ansvarlig
Hamar Kommune Geir Røshol Ledende Vaktmester
Hamar Kommune Jan Erik Eriksen Vaktmester
Haugaland Kraft AS Per Bjarne Myhre Eiendomsingeniør
Haugaland Kraft AS Hans Erik Lundberg Eiendomssjef
Haugesund Kommune Chris R. Allendes Byggeleder/Arbeidsleder
Haugesund Kommune Jarle Søvik Driftsoperatør
Haugesund Kommune Anne Risanger Arbeidsleder
Haugesund Kommune Camilla Kvamen Brannkontrollør
Haugesund Kommune Lars Jacob Vikse Avdelingsleder
Hemsedal Kommune Petter Karlsen Byggeleder
Hemsedal Kommune Odd Magne Anderdal Leder Eiendom
Hemsedal Kommune Erika Liutkeviciene Renholdsleder
Hemsedal Kommune Joana Renholder
Hemsedal Kommune Marius Dyrstad Venaas Fagsystemansvarleg eigedom
Hvaler Kommune Jon Edgar Hobekk Ingeniør FDVU bygg og eiendom
Hå Kommune Kristian Oftedal Leder drift og vedlikehold
Hå Kommune Jan Olav Lothe Driftstekniker
Inderøy Kommune Knut Ola Fiske Enhetsleder Eiendom
Inderøy Kommune Stig Roar Tettli Vaktmester
Inderøy Kulturhus AS Ole Anton Vist Driftsleder
KLP Skadeforsikring Geir Grønsholt Fagsjef
Karmøy Kommune Brit Marit Konsulent Boligkontoret
Karmøy Kommune Mette Kibsgaard Boligsosial rådgiver
Karmøy Kommune Arthur Danielsen Avdelingsleder, Byggforvaltning
Karmøy Kommune Mersad Ajkunic Ingeniør, Byggforvaltning
KLP Skadeforsikring AS Linda Brodin Senior skadeforebygger
Kvam Kommune Stein Rykkje Leder FDV Bygg
Kvam Kommune Jostein Neteland Driftsleiar FDV Bygg
Kvam Kommune Kennet Røn Kristensen Vedlikehaldsleiar FDV Bygg
Lier Kommune Mariann Torfelt Boligkonsulent
Lier Kommune Cornelis Cliteur Driftsleder
Losby Gods Sonny Mellor Vedlikeholdsansvarlig
Losby Gods Espen Herrebrøden HMS-Ansvarlig
Lyngen Kommune Bjørg Skogvang Konsulent
Lyngen Kommune Kjell-Gunnar Mackay Vedlikeholdsarbeider
Melhus Kommune Runar Lian Avdelingsleder drift
Melhus Kommune Ståle Henninen Avdelingsleder bolig
Melhus Kommune Unni Frida Kvarnløff Konsulent
Melhus Kommune Kirsti Sæther Fagleder renhold
Melhus Kommune Erik Andre Solberg-Øyås Fagleder renhold
Molde Eiendom KF Bjarne Gribbestad Fagleder drift
Molde Eiendom KF Lars Arne Ødegård Fagleder/Fagansvarlig elektro
Molde Eiendom KF John Brede Gulløien Fagleder Stab
Molde Eiendom KF Vidar Svensli Fagleder Eiendomsdrift
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Kirsti Beate Ward Virksomhetsleder Forvaltning
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Nina Kobberstad Fagrådgiver Bolig
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Anna Rognes Fagrådgiver Næring
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Sissel Lorentzen Fagrådgvier Bolig
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Kathrine Lebesby Rådgiver anskaffelser og kontrakt
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Steffen Aanes Leder Teknisk
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Lars Ørmen Leder drift og vedlikehold
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Mats Lindblad Teknisk Rådgiver
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Britt Aas Konsulent
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Jan Tore Braut Pedersen Fagrådgiver bolig
Møller Eiendom Isak Oksvold Direktør Miljø og Bærekraft
Nannestad Kommune Christian Walstad Enhetsleder Drift og vedlikehold
Nannestad Kommune Monica Evjebråten Arbeidsleder renhold
Nannestad Kommune Terje Rasch Arbeidsleder
Nannestad Kommune Jon Petter Kvernevik Eiendomsforvalter
Nannestad Kommune Stian Kroken Rådgiver, HMS, KS og beredskap
Nannestad Kommune Cecilie Bjerkli Kst. Virksomhetsleder kommunal drift
Nes Kommune Martin Holth Hansen Drift og vedlikeholdsleder
Nes kommune Thomas Quille Konsulent Boligkontoret
Nord-Fron Kommune Erik Kvernes Avdelingsleder
Nord-Fron Kommune Østen Kleiven Drifter – Eiendom
Nord-Fron Kommune Elin Sporstøl Varpestuen Konst renholdsleder
Nord-Fron Kommune Ane Steig Boligutvikler
Nord-Fron Kommune Tom Nøvik Teknisk sjef
Nore og Uvdal Kommune May Rudi Grøtjorden Teamleder Eiendom
Nore og Uvdal Kommune Rune Kaspersen Virksomhetsleder Eiendom
Nore og Uvdal Kommune Lars Voraa Prosjektleder
Notodden Kommune Sindre Fiskerstrand Arbeidsleder for Byggdrift avd.
Notodden Kommune Geir Olav Grini Ingeniør ENØK, Eiendom og utedrift
Notodden Kommune Marianne Karesen Aasen Arbeidsleder renhold
Notodden Kommune Hilde Christin Hellebrekke Arbeidsleder renhold
Næringsfabrikken AS Kurt Sørgård Eiendomssjef
Olavsgaard Eiendom Tom Andreassen Driftssjef
Olavsgaard Eiendom Kenneth Knudsen Driftstekniker
Olavsgaard Eiendom Michal Eigner Servicehåndverker
Oppdal Kommune Turid Mogstad Bakk Konsulent
Oppdal Kommune Ruta Furunes Renholdsleder
PBT Eiendomsdrift ØST AS Jacqueline Vilbrandt Driftsleder, avdeling renhold
Really-Services Anders Daniel Brekke Gründer og Merkevaresjef
Rennebu Kommune Trude Nygård Boligkontor
Rennebu Kommune Brage Stølan Byggleder Teknisk Drift
Rennebu Kommune Eva Sæther Ilvang Renholdsleder
Rennebu Kommune Bjørn Gunnar Haugen Arbeidsleder Vaktmester
Ringebu Kommune Jan Erik Brenden Ledende Vaktmester
Ringebu Kommune Jan Erik Voldsrud Avdelingsleder
Ringebu Kommune Ingrid Slettmoen Avdelingsleder
Ringebu Kommune Steinar Solbakken Prosjektleder
Ringebu Kommune Solveig Berget Renholdsleder
Ringebu Kommune Gry Aanna Konsulent
Ringsaker Kommune Pål Sandberg Driftsingeniør
Ringsaker Kommune Trond Jensen Byggforvalter
Røros Kommune Ole Anders Feragen Bygg og Eiendomsforvalter
Røros Kommune Kim Nyrønning Boligkonsulent
Sel Kommune Anne-Lise Leirflaten Driftsleder, Eiendom
Sel Kommune Jon Leirflaten Drifts- og vedlikeholdsleder
Smartvatten Jens Karlsson Sales Manager Norway
Sogndal Kommune Hans Olav Dale Formann
Sogndal Kommune Tone Hylseng Haugen Avd. Leiar reinhald
Sogndal Kommune Phawika Borlaug Soneleiar
Sogndal Kommune Marianne Lund Soneleiar
Sogndal Kommune Marisa Correas Pernigotti Soneleiar
Sogndal Kommune Sigve Lirhus Avd leiar Bygg – Drift og vedlikehald
Sogndal Kommune Jan Erik Thorsnes Ing. drift/prosjekt
Soundsensing Henrik Grini Forretningsutvikler
Stange Kommune Heidi Uthuslien Assisterende renholdsleder
Stange Kommune Tone Dalbo Nygaard Renholdsleder
Stange Kommune Terje Emil Dahl Rådgiver FDV
Stange Kommune Jørgen Rudi Drifts- og vedlikeholdsleder
Stange Kommune Kristian Bergstrøm Snekker
Stange Kommune Bjørn Lunstøeng Eiendomssjef
Stange Kommune Jo Inge Gylstrøm Tekniker
Stiftelsen Ahus Boligselskap Espen Nilssen Øk/Adm-leder
Stiftelsen Ahus Boligselskap Ingrid Gjerdrum Administrasjonskonsulent
Stiftelsen Ahus Boligselskap Anton A Sebastiamplillai Prosjektingeniør
Storebrand Richard Kristensen Kruse Prosjekt- og utviklingsdirektør
Sveio Kommune Ørjan Østhus Driftsingeniør
Sør-Fron Kommune Åge Øverjordet Tjenesteleder
Sør-Fron Kommune Østen Bergum Prosjektingeniør
Sør-Fron Kommune Anja Sagen Renholdsleder
Sør-Fron Kommune Gunnar Solli Driftsleder
Sør-Fron Kommune Karine Bratfors Konsulent
Sør-Fron Kommune Geir Egil Budsberg Ingeniør
Troms og Finnmark Fylkeskommune Karin Henriksen Lisa Seksjonsleder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Heidi Svenning Fagleder renhold
Troms og Finnmark Fylkeskommune Rakel-Maria Niittyvuopio Rådgiver
Troms og Finnmark Fylkeskommune Rune Seim Avdelingsleder drift og eiendom
Troms og Finnmark Fylkeskommune John Eirik Kristiansen Driftsleder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Ole Benny Bakken Prosjektleder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Stein-Are Arnesen Ingeniør
Troms og Finnmark Fylkeskommune Danuphon Korhaewklang Renholder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Jostein Paulsen Renholder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Janne Heiskel Hauan Seksjonsleder Servicetjenester
Troms og Finnmark Fylkeskommune Ole-Kristian Seljeskog Avd Ingeniør
Troms og Finnmark Fylkeskommune Silje Bye Skarstein Ledende renholder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Eirik Farstad Driftstekniker
Troms og Finnmark Fylkeskommune Trond K. Hansen Driftsleder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Rigmor Bekkeli Renholdsleder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Tommy Bendiksen Driftsleder
Troms og Finnmark Fylkeskommune Andreas Nilsen Byggdrifter
Tynset Kommune Ingvild Martinsen Boligansvarlig
Tønsberg Kommune Jan Tore Dilling Brannrådgiver
Tønsberg Kommune John Morten Riiser Avdelingsleder
Tønsberg Kommune Kaveh Emami Energirådgiver
Tønsberg Kommune Lars Gøran Edquist Avdelingsleder
Tønsberg Kommune Lars Petter Segerstrøm Tjenesteleder
Tønsberg Kommune Pål Kristian Kristiansen Avdelingsleder
VARIG Jonas Haugan Head of research and innovation
Verdal Kommune Ann Magritt Bakkan Renholder/leder
Vinje Kommune Signe Bjørg Solberg Verkesemdsleiar reinhald og tekstil
Vinje Kommune Åge Verpe Teknisk Sjef
Vinje Kommune Tord Eikland Lunde Avd. Ingeniør Bygg
Viscenario Susan Taranrød Key Account Manager
Viscenario Erland Nilsen Salgssjef
Vågå Kommune Kåre Frydenlund Avd. Ing. Bygg
Østre Toten Kommune Runar Sivesind Tekniker
Østre Toten Kommune Yngve Bakken  Ingeniør
Årdal Kommune Frank-Runar Øren Avdelingsleiar FDV
Årdal Kommune Hans Jørgen Røneid Seksjonsleder FDV

 

Til stede fra LAFT:

Navn Tittel
Sara Kjelstrup CEO
Jonas Havord Gründer og Leder for forretningsutvikling
Ivar Jørstad Gründer og CTO
Stian Elgaaen CCO
Hedda Farberg Head of operations and Customer Success
Line Rude Jacobsen Product Manager
Fritjof Ocklund Customer Success Manager
Helene Bergene Customer Success Manager
Bernt Øvern Senior Key Account Manager
Max Hansson Senior Key Account Manager