Hvor mye kan du spare med LAFTs FDV-system?

Prøv vår sparekalkulator, og få et estimat på årlige besparelser knyttet til drift- og vedlikeholdskostnader for dine bygg.

Velg type bygg

Antall bygg

Antall Kvm
0

Sparekalkulatoren har til hensikt å gjøre en beregning på hva din virksomhet/organisasjon sparer av tid per år på innsatsfaktorer som reise/transport, fordeling/koordinering av oppgaver, kontroll/oppfølging av fakturaer og finne/søke etter relevant dokumentasjon.

Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig brutto lønn på 800.000 kr per år og årlige utgifter til drift og vedlikehold i snitt ligger på 450 kr per kvm. Det er en overvekt av rutinemessige oppgaver sammenlignet med uforutsette/ikke-planlagte oppgaver.