Drift og vedlikehold

Enkelt å komme i gang, enkelt å bruke, enkelt å holde oversikt!

Samle alle dokumenter, arbeidsoppgaver og kommunikasjon med leietakere og leverandører i ett system.

 

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD – SATT I SYSTEM

Hvordan Drift og vedlikehold fungerer

1. Enkelt og intuitivt

Verktøyet er designet for at du skal komme raskt i gang, og at alle på teamet ditt lett skal kunne ta det i bruk.

2. Dokumentasjon i alle ledd

Ved å samle all dokumentasjon, oppgaver og kommunikasjon knyttet til eiendomsdriften, oppnår du oversikten du trenger for å drifte optimalt.

3. Samarbeid med eksterne arbeidere

Du kan tildele arbeidsoppgaver til eksterne, som for eksempel leverandører, og de kan dokumentere utført arbeid – uten tilgang til din portal.

4. Lar deg prioritere riktig

Vi kan garantere at du reduserer tidsbruk og kostnader forbundet med drift, og som et resultat gir dere rom til å prioritere både tid og budsjett riktig.

FUNKSJONER

Håndter alt drift- og vedlikeholdsarbeid på ett sted

Funksjonene som gjør arbeidsdagen din enklere:

Arbeidsordre

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Tiltaksplaner

Legg langsiktige planer for verdibevarende vedlikehold med strukturerte tiltaksplaner fordelt på ressurser og budsjettkontoer.

Rapportering

Lag enkelt rapporter på utført vedlikehold til tilsynsmyndigheter, politikere, kunder eller andre interessenter.

R

Sjekklister

Benytt våre ferdigdefinerte sjekklistemaler, eller opprett egendefinerte sjekklister – enten med eller uten tilknytning til rutinene deres.

Fleksibelt dokumentarkiv

Dokumentarkivet følger Norsk Standard og bygningsdelstabell, eller så kan du bygge opp strukturen tilpasset ditt behov.

Brannbok

Samle all nødvendig og kritisk informasjon om brannsikkerheten i dine bygg, med mulighet til å knytte det til rutiner og sjekklister for kontroll.

Sømløs samhandling

Håndter all kommunikasjon på tvers av team og avdelinger, leverandører og leietakere på ett sted. Dersom dere benytter Utleie- eller Renholdsmodulene, kan du knytte roller og oppgaver direkte til drift- og vedlikeholdsarbeid.

Rollebasert tilgangsstyring

Du styrer hvem som har tilgang til hva til enhver tid, og dersom dere benytter eksterne leverandører i enkelttilfeller, kan de utføre arbeid og laste opp dokumentasjon via e-post – uten å måtte være innlogget i systemet.

Integrer med andre verktøy

Løsningen kan kobles direkte mot en rekke økonomisystemer som Visma, Tripletex og UNIT4, samt Boligmappa, BIM-leser, e-signering, radon- og luftkvalitetsmåling, prosjektarbeid og bærekraftsrapportering.

LAFT INNSIKT 

Innsikt er nøkkelen til gode beslutninger

Nå ruller vi ut en helt ny og forbedret versjon av LAFT innsikt!

Samle den viktigste informasjonen i ulike dashboards, og generer og eksporter dataene som rapporter – det være seg rapporter på økonomi, brannvern, bærekraft, drift og vedlikehold, eller hva du måtte trenge.

Få mer ut av verktøyet med tilleggsmoduler:

\

Sensorikk

Med sensorer fra Airthings kan du måle alt av innendørs luftkvalitet og radonnivåer i alle bygg. Drift varsles automatisk ved avvikende verdier på byggets inneklima.

Innsikt

Ta bedre beslutninger med ukentlige oppsummering og rapporter, som gir dere en dybdeforståelse av hvor skoen trykker, og hvordan dere kan optimere arbeidsflyten.

3D-tegninger

Med integrasjonen Bimsync viewer kan du nå bruke 3D-tegninger med rutiner og arbeidsordre.

 

h

Fakturering

Nå kan du lage fakturagrunnlag på dine arbeidsordre og rutiner. Gjennom Visma Webservice kan du også laste inn fakturagrunnlaget direkte.

Integrasjoner og samarbeidspartnere

Snakk med en FDV-rådgiver som gir deg en innføring i systemet, og hjelper deg å tilpasse løsningen basert på deres utfordringer, mål og behov.