Drift og vedlikehold

Enkelt å komme i gang, enkelt å bruke, enkelt å holde oversikt!

Samle alle dokumenter, arbeidsoppgaver og kommunikasjon med leietakere og leverandører i ett system.

 

FÅ OVERSIKT I ALLE LEDD, SPAR TID OG ØK LØNNSOMHETEN!

Hvordan Drift og vedlikehold fungerer

1. Superenkelt

Verktøyet er designet for at du skal komme raskt i gang, og at alle på teamet ditt enkelt skal kunne ta det i bruk.

2. Dokumentasjon i alle ledd

Ved å samle all dokumentasjon, oppgaver og kommunikasjon knyttet til eiendomsdriften, oppnår du oversikten du trenger for å drifte optimalt.

3. Fokuser på veksten

Vi kan garantere at du reduserer tidsbruk og kostnader forbundet med drift, og som et resultat gir dere rom til å fokusere på å vokse.

4. Vi er her for deg

Skulle det oppstå spørsmål eller utfordringer underveis er vårt support-team raskt på saken for å bistå.

 

FUNKSJONER

Alle Drift og vedlikeholdsverktøyene du trenger!

Funksjonene som gjør arbeidsdagen din enklere.

Arbeidsordre

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Tiltaksplaner

Legg langsiktige planer for verdibevarende vedlikehold med strukturerte tiltaksplaner fordelt på ressurser og budsjettkontoer.

Rapportering

Lag enkelt rapporter på utført vedlikehold til tilsynsmyndigheter, politikere, eller eksterne kunder. 

Sjekklister

Benytt våre ferdigdefinerte sjekklistemaler, eller opprett egendefinerte sjekklister – enten med eller uten tilknytning til rutinene deres.

Fleksibelt dokumentarkiv

Dokumentarkivet følger Norsk Standard og bygningsdelstabell, eller så kan du bygge opp strukturen tilpasset ditt behov.

Brannbok

Samle all nødvendig og kritisk informasjon om brannsikkerheten i dine bygg, med mulighet til å knytte det til rutiner og sjekklister for kontroll.

Sømløs samhandling

Håndter all kommunikasjon på tvers av team og avdelinger, leverandører og leietakere på ett sted. Dersom dere benytter Utleie- eller Renholdsmodulene, kan du knytte roller og oppgaver direkte til drift- og vedlikeholdsarbeid.

Rollebasert tilgangsstyring

Du styrer hvem som har tilgang til hva til enhver tid, og dersom dere benytter eksterne leverandører i enkelttilfeller, kan de utføre arbeid og laste opp dokumentasjon via e-post – uten å måtte være innlogget i systemet.

Integrer med andre verktøy

Løsningen kan kobles direkte mot en rekke økonomisystemer som Visma, Tripletex og UNIT4, samt Boligmappa, BIM-leser, e-signering, radon- og luftkvalitetsmåling, prosjektarbeid og bærekraftsrapportering.

Få mer ut av verktøyet med tilleggsmoduler:

\

Sensorikk

Med sensorer fra Airthings kan du måle alt av innendørs luftkvalitet og radonnivåer i alle bygg. Drift varsles automatisk ved avvikende verdier på byggets inneklima.

Innsikt

Ta bedre beslutninger med ukentlige oppsummering og rapporter, som gir dere en dybdeforståelse av hvor skoen trykker, og hvordan dere kan optimere arbeidsflyten.

3D-tegninger

Med integrasjonen Bimsync viewer kan du nå bruke 3D-tegninger med rutiner og arbeidsordre.

 

h

Fakturering

Nå kan du lage fakturagrunnlag på dine arbeidsordre og rutiner. Gjennom Visma Webservice kan du også laste inn fakturagrunnlaget direkte.

Priser og abonnementsplaner

* Gratis, Basis og Premium er 100 % selvbetjente løsninger.

Gratis

Den enkleste måten å prøve LAFT

KR 0/bygg

per måned

 • Ubegrenset antall bygg
 • Ubegrenset antall tilganger
 • Arbeidsordre per bygg
 • Dokumentarkiv per bygg

Basis

Det du trenger for din daglige drift

KR 200/bygg

per måned

Alt fra Gratis-pakken, og:
 • Arbeidsordre per etasje, rom, anlegg og uteområde
 • Dokumentarkiv per etasje, rom, anlegg og uteområde
 • Digital brannbok
 • Rapporter på drift og vedlikehold
 • Sjekkliste-maler

 

Premium

For eiendomsbesittere med profesjonalisert drift

KR 400/bygg

per måned

Alle godene fra Basis-pakken, og:

 • Innmeldingsløsning for eksterne brukere
 • Langsiktige tiltaksplaner for utbedringer på dine bygg
 • Support per e-post

Enterprise

Den totale pakken innen drift og vedlikehold

Kontakt oss for en gratis prøvetilgang og pristilbud.

Alle fordelene fra Premium-pakken, og:

 • Onboarding og egen kontaktperson i LAFT
 • Din kontaktperson hjelper deg med oppsett og tilpasning av systemet
 • Import av data og dokumentasjon
 • Avanserte rapporter og innsikt
 • Fakturagrunnlag til Visma, Agresso eller TripleTex
 • Integrer sensordata fra AirThings
 • Leverandørportal med oversikt over bestillinger av leverandør, med opplasting av kommentarer, bilder og dokumentasjon på arbeid
 • QR-koder for å få tilgang til rutiner og sjekklister ute på oppdrag
 • Hent dokumentasjon via Boligmappa
 • Mitt bygg: Innmeldingsløsning for bruker og leietaker, hvor de enkelt kan finne dokumentasjon og informasjon om bygget
 • Support per telefon
 • Integrasjon med LAFT Utleie og Renhold
 • Bærekraft- og energirapportering
 • E-signatur

Integrasjoner og samarbeidspartnere

Snakk med en FDV-rådgiver som gir deg en innføring i systemet, og hjelper deg å tilpasse løsningen basert på deres utfordringer, mål og behov.