Slik forvalter et av landets største eiendomsaktører porteføljen sin

Før de tok i bruk et profesjonalisert FDV-system i arbeidet med forvaltning og drift av deres godt over 100 eiendommer, ble alt håndtert i egenutviklede Excel-regneark, og viktig informasjon ble ofte glemt. I dag opplever hele eiendomsselskapet at porteføljen blir godt ivaretatt.

Lansering: LAFT Innsikt

Lansering: LAFT Innsikt

LAFT lanserer i dag den helt nye modulen: Innsikt! Hvorfor Innsikt? De mest produktive og velfungerende teamene er også de teamene som rapporterer feil. Det...

les mer