Om LAFT

Siden 2010 har vårt mål vært å hjelpe eiendomsforvaltere til å gi slipp på permen og omfavne digital eiendomsforvaltning.

Vi er LAFT

28.04.2021 | Artikler

FDV-Bygg blir til LAFT.io!

Siden 2010 har vårt mål vært å hjelpe eiendomsforvaltere til å gi slipp på permen og omfavne digital eiendomsforvaltning. Nå har eiere av over 40.000 bygg blitt med oss på denne reisen, og sammen jobber vi kontinuerlig med å forbedre dokumentasjon og prosesser innen forvaltning, drift og vedlikehold.
Vi tar nå neste steg i reisen mot smart eiendomsforvaltning og annonserer at FDV-Bygg blir til LAFT.io. I tillegg til å fortsette vårt arbeid med å digitalisere eiendomsforvaltning vil vi øke fokuset på å forenkle og effektivisere bygningsdriften.

Vi er fortsatt den samme gjengen som hver dag jobber systematisk for å bli bedre på det vi gjør, slik vi vet gode eiendomsforvaltere også gjør. Vi vet at FDV-Bygg ikke hadde kommet dit det er i dag uten det gode samarbeidet og dialogen vi har med alle våre kunder, og det vil vi fortsette å bygge LAFT.io på videre.
Den nye logoen er laget internt av vår flinke utvikler Henrik, så vi håper du liker den!

Vi vil fortsette det gode og nære samarbeidet vi har med IK-Bygg, og gleder oss til reisen videre sammen med dem. Vi fortsetter å utvikle og forvalte IK-Bygg på oppdrag fra NKF og integrasjonen består slik den er i dag.